• 17-18
  Kasım
  Eğitimde FATİH Projesi
  Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2017
  Ankara
  17
  Kasım
Neden Katılmalı

Siz değerli katılımcıları, 17-18 Kasım 2017 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü önderliğinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesine davet etmek isteriz.

Zirvenin; akademisyenleri, karar vericileri, uzmanları, öğretmenleri, her seviyeden ilgili öğrencileri, sivil toplum temsilcileri ile özel sektörü bir araya getirerek teorik ve pratik bilgilerin tartışıldığı ve paylaşıldığı bir ortam olması amaçlanmıştır. Zirvede Eğitimde FATİH Projesi bağlamında eğitim teknolojileri ve öğretmen – öğrenci ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi konulara yönelik konuşmacılar, paneller ve sözlü sunumları gerçekleştirilecektir. Ayrıca Kodlama, Robotik ve Üç Boyutlu Teknolojiler gibi birçok alanda atölye/workshop yapılacaktır. Zirvenin dili Türkçe ve İngilizce olup eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin Eğitimde FATİH Projesi kapsamında değerlendirilme imkânı sunulması ile özel bir toplantıdır.

Zirve, sizlere son derece geniş katılımlı bir ortamda fikir alışverişinde bulunabileceğiniz bir ortam sağlamının yanı sıra Eğitimde FATİH Projesini daha yakından izleme fırsatı sunmaktadır.

17-18 Kasım tarihlerinde Ankara’da görüşmek dileğiyle.

Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2016 Tanıtım Filmi

Konuşmacı
150
Bildiri
284
Oturum
28
Katılımcı
2000
Zirve Konuları

 1. Kodlama, Kod Eğitimi
 2. Geleceğin Teknolojik Sınıfları
 3. Oyun Tabanlı Öğrenme, Eğitsel Oyun
 4. Eğitimde Mobil Öğrenme
 5. e-İçerik Geliştirme
 6. Üç Boyutlu Teknolojiler
 7. Eğitimde Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı
 8. Eğitimde Etkin ET (Etkileşimli Tahta) Kullanımı
 9. Eğitimde Engelsiz Bilişim
 10. Nesnelerin İnterneti (IoT)
 11. STEM
 12. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 13. Robotik Eğitimi
 14. Teknoloji Destekli Öğretmen Mesleki Gelişimi
 15. Uzaktan Eğitim
 16. Öğrenci Merkezli Eğitimde Teknoloji Destekli Başarılı Uygulamalar
 17. Göç ve Acil Durumlarda Eğitim, Eğitim Teknolojileri ve Uygulamaları
Önemli Tarihler

 • Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
 • 20 Ekim 2017
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
 • 3 Kasım 2017
 • Zirveye Dinleyici Olarak Katılım İçin  Son Kayıt Tarihi
 • 10 Kasım 2017
Zirve Kurullları

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Abdullah KUZU – Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Asaf VAROL – Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU – Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI – Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Hafize KESER – Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya GÜR – Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY – Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mukaddes ERDEM – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Şirin KARADENİZ – Bahçeşehir Üniversitesi

Prof. Dr. Yasemin GÜLBAHAR – Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Yavuz AKPINAR – Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Adile Aşkım KURT – Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Ayfer ALPER – Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Engin KURŞUN – Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa KOÇ – Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Serap ERDOĞAN – Anadolu Üniversitesi

Düzenleme Kurulu
Yürütme Kurulu

Muhammed Sadık ARSLAN – İletişim Daire Başkanı

Hayrullah KOLAN – Millî Eğitim Uzman Yardımcısı

Ertan KOCABAŞ – Öğretmen

Şeyma Nur DÜNDAR – Öğretmen

Güliz YAYLA – Uzman Öğretmen

Naran USLANOĞLU – Uzman Öğretmen

Şule KÖŞKER – Öğretmen

Murat DOĞAN – Öğretmen

Zehra SAYIN – Öğretmen

Galeri

Zirve Haberleri

Ankara
Address